14 de maig de 2015

Aclariment del Comité d’Empresa de RTVV sobre l’informe de la Unió de Periodistes

Davant la publicació del  document “Un model per a la comunicació audiovisual valenciana”,  impulsat per la Unió de Periodistes Valencians i elaborat per Daniel Martín i  Pura Requena, el Comité d’Empresa de RTVV vol deixar constància dels següents punts:

1.- En el procés d’elaboració del document, els autors es van entrevistar amb la presidenta del Comité , Salut Alcover, i amb el seu vicepresident, Josep Lluís Fitó, en el marc del conjunt de entrevistes que Pura Requena i Daniel Martín  han realitzat per a redactar el text.  Este fet no vol dir que el Comité d’Empresa assumisca les tesis que es desprenen del document elaborat i aprovat per l’Assemblea de la Unió de Periodistes. Pel que fa als entrevistats, tant Salut Alcover com Josep Lluís Fitó no comparteixen els plantejaments que es formulen al text.

2.- Sense entrar a valorar el model comunicatiu proposat per la Unió de Periodistes per a l’audiovisual valencià, el Comité d’Empresa recorda que és l’órgan representatiu dels treballadors i que la seua missió principal és la defensa dels interessos dels treballadors, començant pel més important de tots ells, el lloc de treball. És per això que qualsevol model que es presente ha de ser respectuós amb el paper que l’Estatut de Treballadors atorga a cada agent social i amb la legislació laboral vigent.


3.- El Comité d’Empresa, i així ho va fer constar en l’acta final de les negociacions de l’ERO d’extinció,  no ha reconegut mai les causes adduïdes per a l’acomiadament col·lectiu del total de la plantilla de RTVV i sempre ha estat a favor d’un pacte de viabilitat per a RTVV. Els representants dels treballadors confiem que una nova conjuntura política permeta una triple recuperació: del servei públic, de l’empresa que el feia possible i dels treballadors que es van vore injustament acomiadats.