20 de novembre de 2013

Informació reunió amb la direcció general
L’empresa ha informat que, a hores d’ara, no ha rebut la certificació oficial sobre la fermesa de la sentència anulatòria, però que l’espera de manera imminent. En eixe moment, la direcció remetrà als treballadors despatxats per l’ERO un mail, on s’explicarà les circumstàncies personals de cada treballador/a.


L’empresa dirigirà el mail a les adreces del mail particular corporatiu rtvv.es
L’accés serà via web. Es mantindrà la identificació com a usuari. La contrasenya serà els dígits del dni i l’any de naixement (sense separacions).
A més a més, s’habilitarà una adreça corporativa per a comunicacions de circumstàncies particulars i dubtes:organitzaciolaboral@rtvv.es També un telèfon: 963183152

El tràmit burocràtic més important per a procedir a la readmissió consisteix a què els treballadors/es afectats seran donats d’alta en la seguretat social, amb una comunicació a la Tresoreria General de la Seguretat Social, com a màxim, el 27 de novembre. La data de l’alta serà des del moment és va produir l’acoiadament ilegal.
La readmissió també implica un complex treball burocràtic pel que fa al càlcul dels salaris de tramitació, compensació de les indemnitzacions, cotitzacions a la seguretat social i retencions de les prestacions per desocupació.
Per a ordenar les reincorporacions efectives al lloc de treball, l’empresa va a procedir de manera escalonada. L’empresa parla que transitòriament el personal estarà en vacances i en llicència retribuïda. Dissortadament aquesta situació, com la dels no afectats per l’ero, està condicionada a la decisió governamental de tancament.


Els treballadors/es que estiguen treballant en altres empreses/administracions caldrà que ho comuniquen per mail a l’empresa. La direcció ha manifestat que està disposada a trobar fórmules per a no perjudicar ningú. Per exemple, s’ha dit que aquells que tinguen un lloc de treball fora de rtvv en estos moments, podrien ser donats d’alta en RTVV i immediatament pasar a situació d’excedència, amb la qual cosa no perdrien totalment la seua vinculació laboral amb RTVV.