18 d’octubre de 2013

Inspecció de Treball tomba els nous horaris imposats per la Direcció

Comunicat del comité d'empresa de RTVV

 RTVV, SANCIONADA PER DOS INFRACCIONS GREUS EN MATÈRIA DE RELACIONS LABORALS.

Acta Inspecció de Treball

Els nous horaris imposats per la Direcció de RTVV a partir de l’1 de setembre incompleixen tant el Conveni Col•lectiu com el mateix Estatut dels Treballadors. La Inspecció de Treball imputa una falta greu a RTVV pels horaris en si i una altra per violació dels drets sindicals, segons la resolució que ha fet arribar al Comité d’Empresa en resposta a la denúncia presentada per aquest. L’òrgan de representació dels treballadors considera que els nous horaris són un nou intent de la Direcció de suplir el despatxament de treballadors amb la imposició de condicions il•legals als que encara continuen a RTVV.

 La inspecció de Treball resol que els horaris “transgredeixen les normes i límits legals o pactats en matèria de jornada de treball” vigents a RTVV i la normativa estatal al respecte. La Direcció de RTVV també “ha transgredit els drets de consulta dels representants dels treballadors, cosa que vulnera i comporta incompliment de l’Estatut dels Treballadors” en haver modificat substancialment les condicions de treball sense el període de consultes a què està obligat per llei. A més, el representant de l’Empresa es va comprometre per escrit amb el Comité a convocar les esmentades consultes, cosa que mai va fer.

 La resolució de la Inspecció de Treball es produeix a tres dies del judici sobre l’ERO de RTVV, un expedient que ha comportat el despatxament de vora un miler de treballadors. La Direcció de l’Empresa està intentant cobrir les absències i la manca de personal amb la sobrecàrrega d’hores, l’alteració de les funcions dels treballadors i la realització d’hores extraordinàries, en clara contradicció amb els missatges oficials d’obertura d’un nou temps llançats per la Directora General.

 La resolució de la Inspecció dóna nous arguments a les demandes col•lectives presentades per CCOO, Intersindical Valenciana, UGT i CGT, que es voran el pròxim dilluns a partir de les 9,30 hores al TSJ de la CV. El Comité d’Empresa ha convocat una concentració de treballadors a les portes de l’Alt Tribunal a partir de les 8,30 del matí.

Acta Inspecció de Treball