5 d’octubre de 2013

Contra l'opacitat, contra el secretisme, contra l'arbitrarietat

Rosa Vidal té, ara mateix, una magnifíca oportunitat per a donar mostres de direcció transparent. Fins al moment de la intervenció de l'APD, una fantasmagòrica comissió de baremació, integrada per J. Martínez Salcedo, M. Sais i P. Beltrán (nomenats per Prefaci i Jaraba) determinaren com es concretaven les persones afectades i no afectades per l'ero, en base a un, ja de per sí, orde general que l'empresa va imposar. Les actuacions d'aquesta comissió i dels seus responsables, és a dir, la direcció general d'abans i la d'ara, ha estat secretista, opaca, inquisidora. La determinació dels criteris, valoracions i puntuacions que cada persona ha assolit, així com el mètode emprat per a determinar l'afectació a l'ero, ha sigut secreta. I ja se sap que el secretisme conduix a la manipulació, a la corrupció, a l'arbitrarietat. Cap treballador, més enllà de la indeterminació esmentada en la carta d'acomiadament, ha conegut el perquè de la seua afectació, ni els criteris amb que han estat valorades les seues circumstàncies personals, ni com s'ha determinat, en concret, l'ordre de prelació, per a ser despatxat, i per tant, per a continuar.

Un comportament de la direcció general, passada i present, que ha produït indefensió, frustació, amargor... Un comportament que parla ben a les clares de la identitat antidemocràtica dels responsables directius d'aquesta RTVV i que provoca una eneorme sensació d'inseguretat jurídica. Al remat, fins al moment present, les persones despatxades no saben el perquè, en cada cas concret.

Informar que els nostres advocats han demanat fa temps l'acreditació judicial de les actuacions de la comissió de baremació.

La carta a l'empresa sol·licitant la baremació personal
La resolució de la APD