31 de maig de 2013

L'empresa no aclareix el futur dels pròxims acomiadats per l'ero

L'empresa ha penjat a primera hora d'aquesta vesprada el seu comunicat respecte a la decisió unilateral d'ampliar la jornada de dilluns a divendres a 37'5 hores. Davant d'açò, hem de recordar-vos que el conveni col·lectiu continua en vigor i que en el seu article 25.5 diu el següent: " Com a norma general sempre que el funcionament normal del Departament ho permeta, l’Empresa fixarà els horaris adscrivint-los a la modalitat de jornada continuada. A excepció dels torns de cap de setmana, jornades que comencen a partir de les onze del matí, jornades de quatre dies i la resta d’acords entre treballadors i els seus centres directius, els horaris no podran arreplegar més d’una jornada partida per setmana. Quan per raons organitzatives siga necessari sobrepassar este límit, haurà de demanar-se l’aprovació de la Comissió Paritària." Per això considerem que qualsevol organització d'horaris que no respectara aquestes condicions fixades en l'article del conveni, estaria vulnerant la legalitat.

 EL FUTUR INDEFINIT DELS PRÒXIMS ACOMIADATS

 En la reunió d'aquest matí entre els representants de l'empresa i el comitè hem pogut constatar la indefinició de RTVV cap als pròxims afectats per l'ERO amb data prevista de finalització dels contractes el 30 de juny. El comitè ha demanat claredat i transparència en el futur laboral d'aquestos companys però no hem rebut cap resposta clara. No hi ha cap afirmació exacta ni planificada de cóm es produiran les eixides tot i que, des de l'empresa, s'ha assegurat que la major part de treballadors afectats eixiran en les dates previstes, llevat d'aquells als quals se'ls ha comunicat -personalment- que s'allarga el seu contracte fins el 31 d'agost.

El comitè d'empresa ha demanat també la data exacta dels acomiadaments del 30 de juny per a que es puguen planificar les lliurances i vacances però no hem tingut cap resposta. Per aclarir aquestos dubtes, se'ns ha emplaçat a una pròxima reunió que encara no té data fixada.