18 de desembre de 2012

DOCUMENTACIÓ ÚTIL EN CAS DE COMIAT

Una vegada rebuda la carta vos recomanem que, en primer lloc, signeu No conforme. Mireu també la quantitat econòmica de la liquidació per si no esteu tampoc d'acord. Com que heu signat "No conforme", no passa res. Simplement ho haureu d'afegir en la demanda individual. A partir d'eixe moment, necessitareu la següent documentació:

·  Carta original acomiadament.
·  Nòmines 12 mensualitats immediates anteriors a l’acomiadament.
·  Contractes.
·  Informe vida laboral.
· Documentació justificativa de les qüestions individualment al·legades. Per exemple:  titulacions acadèmiques, ingrés per oposició…

Fixeu-vos també que en la carta de comiat vaja la xifra de l'Expedient de Regulació d'Ocupació de cada empresa. Hem constatat que , en una altra mostra d'ineficàcia, els nostres gestors no ho han comunicat a l'administració. Alguns companys dels que han abandonat l'empresa i s'han donat d'alta en el Servef han hagut de consultar-lo amb nosaltres. Amb tot això heu d'anar a donar-vos d'alta en l'atur.

A la informació anterior dels comiats a Ràdio 9 i l'ens hem d'ampliar-vos que es desplaçarà personal de l'empresa a les delegacions de Castelló i Alacant per tal d'entregar les cartes de comiat i les liquidacions. L'empresa ha anunciat també que abonarà el concepte econòmic de la penalització dels quinze dies de preavís que,en els casos dels treballadors que se'n vagen només hagen rebut la carta de comiat, han de cobrar per la immediatesa del seu despatxament.