4 de setembre de 2012

Comunicat de CCOO, IV, UGT i CGT sobre el formulari presentat per l’empresa per a baremar els criteris de permanència

Els quatre sindicats signants, després de les consultes jurídiques pertinents, fan saber als treballadors de RTVV les consideracions següents sobre el formulari presentat per l’empresa per a corregir o completar les dades personals de cada treballador. Abans de tot, dir que el millor haguera sigut que ningú l’omplira, però com que n’hi ha persones que ja ho han fet, les consideracions que fem son:

1.- No és obligatori omplir-lo. Si no ho fas, l’empresa simplement utilitzarà les dades teves de les que ja dispose

2.- El primer que s’ha de fer és comprovar en Intranou les dades personals de què disposa l’empresa. Si són correctes i no podem afegir-ne res que ens puga afavorir, no cal omplir el formulari. Si trobem alguna incorrecció i no tenim res de nou que afegir, ens hem de limitar a corregir les errades.

3.- No estem obligats a aportar dades que ens perjudiquen segons els criteris imposats per l’Empresa. Dit d’una altra manera, tot allò que fem constar ha de ser cert, però no estem obligats a fer constar res que no ens convinga.

4.- En el tema concret de les baixes, només hem de fer constar i aportar proves d’aquelles baixes que hagen sigut per malaltia greu o crònica, perquè eixes no estan penalitzades pels criteris de l’empresa però a ella no li consten per motius de dret a l’intimitat. En tot cas, cal comprovar que altres baixes que no penalitzen, com ara permisos de maternitat o riscos durant l’embaràs, estiguen ben reflectides en la informació nostra que figura en Intranou, i en cas contrari fer-lo constar. El permís de paternitat també s’ha de fer constar perquè, encara que no figura entre els “despenalitzats”,per l’empresa, la seva penalització suposaria una discriminació per raó de sexe.

5.- En l’apartat 2, convé fer constar en l’apartat “altres” la frase “Aquelles que m’han sigut encomanades pels meus superiors”

6.- En l’apartat 8, contestar “si” a la pregunta sobre funcions distintes de les actuals i “les encarregades pels meus superiors o requerides per les exigències del moment”. Quan pregunten si amb la teva formació pots realitzar funcions distintes a les actuals, contestar “qualsevol que siga compatible amb la meva titulació i experiència”.

7.- En l’apartat 11, altres dades, fer constar en el seu cas “vaig obtindre plaça laboral fixa l’any XXXX després de superar les proves legalment establides i convocades pel Consell d’Administració de RTVV. Tota la meva vida laboral a RTVV s’ha desenvolupat a plena satisfacció de l’Empresa, com ho acredita l’absència de qualsevol sanció”

8.- En el document anomenat “Remissió del formulari...”, en l’apartat en blanc que n’hi ha al final, convé escriure: “La resposta al formulari no comporta de cap manera la meva conformitat amb l’Expedient d’acomiadament col·lectiu ni l’acceptació dels criteris de selecció imposats per l‘Empresa, els quals vulneren drets fonamentals com ara la igualtat de tots els espanyols davant la llei; la no discriminació per raó de sexe, opinió, condició social i circumstàncies personals; el dret de llibertat sindical; el dret a la negociació col·lectiva i el dret de vaga, entre d’altres”