9 d’agost de 2012

CRITERIS PER A UN TRATGE A MIDA

Durant la reunió del 9 d’agost l’empresa s’ha negat acceptar criteris mínimament objectius per a seleccionar les persones que no es veuran afectades per l’ERO, tal i com li havia proposat la part social.

L’empresa ha reelaborat la proposta inicial reservant-se un xec en blanc per a triar els que continuaran. Segons la seua proposta, els criteris seran, per aquest ordre:
-Assignació a un lloc de treball concret en l’actualitat, una circumstància que depèn exclusivament de la voluntat de la direcció.

-Titulació acadèmica homologable per al lloc que s’ocupa.

-Prestació efectiva de serveis durant els últims tres anys.

-Valoració negativa dels períodes d’excedència voluntària, baixes per malaltia comuna i treballar simultàniament en altres ocupacions.

-Capacitació relacionada amb el lloc de treball avaluada per la pròpia empresa (exemple: adaptació a les noves tecnologies).

-Polivalència

Nosaltres considerem que aquestos criteris són absolutament arbitraris i no valoren ni l’accés a l’empresa per oposició ni l’antiguitat, tal i com els havíem plantejat.

Tot açò ha evidenciat el gran desacord i les posicions llunyanes entre una i altra part.

Pel matí, l’empresa ens havia sorprès amb una proposta de mínims per als estudis 3 i 4 que es limitava a mantindre a 14 persones per als dos llocs i una dotació per a les unitats mòbils d’onze treballadors.

L’única resposta davant d’aquesta posició intransigent de l’empresa és secundar les mobilitzacions convocades. Tots a la vaga!!!