2 de juliol de 2012

RTVV, un servei essencial

La catàstrofe mediambiental que ha ocorregut a les terres valencianes al llarg d’aquest cap de setmana ha posat de manifest la necessitat d’una RTVV pública al servei dels ciutadans.

Una enorme extensió de boscos i muntanyes a les comarques valencianes centrals s’han vist literalment destruides pel foc. En aquests moments, quan encara els bombers i la resta d’equips no han pogut controlar el foc, resalta el paper que hauria de jugar un mitjà de comunicació que ha d’informar sobre el terreny dels esdeviments. I eixe mitjà de comunicació només pot ser, hui, la RTVV pública.

La informació en aquestes circumstàncies resulta essencial, a més de per a conéixer els esdeveniments, per a garantir la seguretat de les persones afectades i per què el conjunt de la ciutadania puga ajudar i solidaritzar-se amb els damnificats. És més, des de la ràdio i la televisions es poden donar instruccions i comunicar mesures preventives de seguretat que puguen ajudar a minimitzar els danys. El mitjà de comunicació que només pot donar veu en directe a les persones que narren el seu drama és la radiotelevisió dels valencians.

Des del nostre punt de vista, ara no anem a fer, temps hi haurà, una valoració sobre els continguts informatius. Més enllà que algunes informacions hagen tingut un to excessivament institucional, nosaltres el que volem subratllar és que l’únic mitjà audiovisual que pot aproximar-se a la magnitud del drama viscut i donar-li veu als afectats és la RTVV. No poden fer-ho altres mitjans, perquè des de la seua distància empresarial no poden aproximar-se als fets com ha de fer-ho la RTVV. TVE, T 5, Antena 3, ... només podran fer una aproximació superficial, sense la proximitat de la narració de la RTVV. LaRTVV és l’única que, per naturalesa, podrà informar del fets des d’una perspectiva estrictament valenciana sense estar supeditada a altres àmbits nacionals, institucionals o mediàtics.

Aquesta valoració, difícilment discutible, xoca amb la decisió de la Generalitat Valenciana de desmantellar la RTVV i executar un acomediament massiu de treballadors que va a significar la destrucció del patrimoni audiovisual dels valencians. Si la Generalitat i els valencians no veuen la necessitat d’un mitjà audivisual propi ni tan sols en aquestes circumstàncies dramàtiques, la sort de la RTVV està determinada cap a la desaparició. La supervivència de la RTVV passa perquè el poble valencià prenga consciència que el seu futur com a poble, ―amb una personalitat pròpia, amb unes institucions polítiques configurades per la Generalitat, amb una llengua pròpia―, necessita d’una institució mediàtica com la RTVV, el paper de la qual no podran cobrir mai empreses audivisuals d’un altre àmbit cultural o supeditades a interessos comercials.

Finalment, cal destacar molt favorablement el paper dels treballadors/es que, condemnats a la perspectiva d’un imminent acomiadament massiu, s’han deixat la pell per servir unes informacions des del primer moment i des de primera línea per a que els valencians coneguérem la dimensió dels incendis. Segurament, quan passen uns dies la direcció de l’empresa publicarà un comunicat de reconeixement de la faena feta; unes setmanes després, probablement, rebran la majoria dels treballadors, inclosos els que han participat en l’elaboració i producció de les informacions, una carta d’acomiadament. Així funcionen les coses en aquest mitjà de comunicació.