20 de desembre de 2011

CCOO exigeix que l’empresa no aplique la retallada injustificada que ha anunciat i que complisca els compromisos salarials amb els seus treballadors


CCOO considera inadmisible l’anunci de l’eliminació, amb caràcter retroactiu, del plus conveni i del retard en l’abonament de la paga extraordinària de desembre fet per l’empresa als sindicats de la Comissió Paritària.

Es tracta d’un incompliment flagrant de les obligacions contretes per l’empresa amb els treballadors. En primer lloc, que l’article 46.1 estableix clàrament que el venciment de la paga de desembre es el dia 22 i, per tant, no hi ha justificació per a retardar-lo. Les obligacions signades estan per a complir-se.

L’eliminació del plus conveni és un fet molt més greu, ja que amb ella l’empresa vol retallar-li als treballadors a partir d’este mateix mes una part sustancial del sou inclosa en un concepte que hem cobrat sense cap problema entre 2001 i 2009 i que depen únicament i exclusivament de la voluntat de la direcció de l’empresa. No hi ha cap justificació legal, tampoc judicial, per a eixa nova retallada dels nostres salaris. Es trobem davant una nova actuació arbitrària per part de l’empresa, la qual, des de 2009 ha volgut carregar-se el plus conveni, com a fórmula per a una retallada general dels salaris dels treballadors.

Cal subratllar que el plus conveni ha sigut un concepte salarial que naix en l’any 2001 i que es una clàusula de revisió salarial, que ha igualat els salaris amb els increments de l’IPC, per tal de mantindre el nostre poder adquisitiu durant una dècada. Uns dels acords sindicals més importants aconseguits en la història de la RTVV, com és el respecte al poder adquisitiu dels treballadors, s’ha convertit per l’empresa en una clàusula a eliminar. El mecanisme d’actualització salarial, que ara l’empresa diu que és ilegal, va ser proposat per Maria Luisa Mediavilla, antiga assessora júridia d’esta casa i actual membre del Consell Jurídic Consultiu valencià, i ha sigut signat durant una dècada per tres directors generals, Josep Vicent Villaescusa, Pedro García i José López Jaraba, avalant així la seua legalitat. A més, ha sigut autoritzada tots els anys per la Conselleria d’Hisenda. És significatiu que l’empresa file tan prim amb la legalitat quan toca retallar salaris als treballadors i tinga la mànega tan ampla amb la legalitat dels contractes de la trama Gürtel. El que es van gastar amb la visita del Papa, no va trencar cap sostre pressupostari?

CCOO ha començat ja les accions per a evitar que l’empresa suprimisca esta part signficiativa del nostre salari. En eixe sentit hem sol•licitat que el Consell Administració faça us de les seues atribucions i corregisca aquesta barbaritat.

A més, els nostres serveis jurídics estan estudiant la possibilitat d’interposar una demanda per deute salarial en cas que es faça efectiva la retallada anunciada.

El més important de tot, però, és que els treballadors de RTVV hem d’estar preparats per a mostrar a través de la mobilització la nostra radical oposició a la baixada salarial i altres retallades econòmiques, de relacions laborals i sobre el futur dels treballadors que l’empresa preten introduir els pròxims mesos.