30 de desembre de 2011

Aplicación del RD20-2011

Adjuntem còpia on s’arrepleguen les mesures urgents adoptades pel Govern d’Espanya i el Govern de la Generalitat Valenciana.

Govern d’Espanya: Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, que regula les mesures urgents per a la correcció del dèficit públic d’aplicació general a totes les administracions públiques, empreses i ens públics de l’Estat, autonomies i Administracions Locals, capítol II de les despeses de personal, article 2, apartats u, tres i set.

Govern de la Generalitat Valenciana: Decret-Llei 1/2012, de 5 de gener, de mesures urgents per a la reducció del dèficit en la Comunitat Valenciana, capítol I de les mesures en matèria de personal, article 2 punt 7 i article 10.