6 de maig de 2009

Desgavell de conveni

Ens conten, es rumoreja que ahir es va reunir la comissió paritària del VIII Conveni Col·lectiu, un acord que encara no sabem si està ratificat per tots els signants. Sí podem dir que no està publicat en el DOCV, requisit formal obligatori per llei. Recordem que l’acord està condicionat a la seua ratificació per la Conselleria d’Hisenda. Sí que sabem, també, que mai un text havia generat tants problemes als treballadors com ho ha fet este conveni, quan encara no ha nascut oficialment. Per això estaria bé que l’empresa o els sindicats signants –USO, UGT i IV– ens aclariren algunes qüestions: Quines taules salarials estan aplicant-se? Per què de moment les xifres que han facilitat no quadren? De fet, les quantitats fetes públiques en el comunicat de la UGT No perdem ni diners ni plantilla en l’epígraf “retribució anual 2008” no les ha cobrat cap dels treballadors de les diferents empreses, perquè manca per cobrar un concepte salarial (veure punt 2). Per tant, estem davant d’una informació manipulada, perquè es dona a entendre una cosa que no és. I també s’evidencia que els plusos de conveni referits a 2008, han estat ¡reduïts!

S’ha posat ja termini per a cobrar el 0,5 per cent de la massa salarial què encara ens deuen? Ho diguem perquè si no cobrem aquests concepte, el perdrem i, a més a més, no podrem comptabilitzar-lo per a l’increment de 2009 (2%)

L’aplicació abusiva de jornades quinzenals per a suposats events extraordinaris (ja en portem un bon cabaç), ens demostra ben a les clares el calibre del desficaci de l’acord ¿Com és possible que els treballadors afectats no coneguen amb anticipació els events implicats i quins són els dies afectats en eixos períodes? ¿No serà el cas que al remat acabem estant afectats tots els treballadors durant els 365 dies de l’any? ¿Cóm és possible que els treballadors no coneguen amb antelació com es va a compensar el treball extraordinari realitzat? La confusió només afavoreix els abusos que ja estan patint els treballadors.

Sembla ser que l’acord laboral està significant la modificació de fet de l’aplicació d’aspectes de jornades i horaris que, suposadament, no s’havien tocat: treball en festius, disponibilitats, treball nocturn... Hi ha pactes amagats en aquest sentit?

On estan les taules consolidades referides al 2008, inclós plus conveni?

Quan se’ns aplicarà la pujada salarial del 2009? No és tan difícil de fer-la efectiva. La Generalitat està aplicant-la des de l’1 de gener i actualment SOM LA ÚNICA EMPRESA DEPENENT DE L’ADMINISTRACIÓ VALENCIANA QUE NO ESTEM COBRANT ELS SALARIS DE 2009.

Estes qüestions, que algú sembla voler convertir en temes menors, encara no les sabem. Sí que tenim clar, però, que en el que portem d’any 2009, el Conveni –no nat– ha servit per congelar les prestacions socials i el plus de transport i rebaixar el que cobren les persones a qui s’obliga a allargar la seua jornada laboral, canviar d’horari, treballar de nit... Alguns signants del Conveni, per a justificar-se, asseguren que estos companys havien tingut fins ara “premis” per la seua faena, cosa que preferim no qualificar.

Totes aquestes retallades estan traslladant als treballadors tot el pes de la mala gestió dels nostres responsables, que continuen amb la mateixa política suïcida d’externalització del treball a través de productores. CCOO i CGT reiterem la nostra demanda de més producció pròpia com a única garantia de futur per a la nostra empresa. Per cert, els directius d’aquesta empresa tenen cap retallada salarial?

HI HA MOLTS INTERROGANTS EN EL CONTINGUT DE L’ACORD I, ENCARA MÉS, EN L’APLICACIÓ QUE ESTÀ FENT L’EMPRESA.