2 de juny de 2007

La nòmina de maig inclourà l’increment salarial de 2007 i els endarreriments des de principi de l’any

Els sindicats presents en la Comissió Paritària i l’empresa hem aprovat les retribucions per a 2007, les quals són aplicació de les clàusules salarials del conveni col·lectiu. Aquestes retribucions són conseqüència de la incorporació als nostres salaris dels complements de les pagues extres, acordats entre els sindicats i l’administració, i d’una pujada general del 2% prevista als pressupostos.

L’increment salarial que ara s’aplica augmenta les retribucions una mitjana del 3’48%.

Les taules salarials són les següents:

GRUP SALARI BASE DESTÍ ESPECÍFIC Compl. març i setembre Paga extra Indem conveni SBA provisional 2007
I 1.133,79 € 717,55 € 1.419,68 € 143,51 € 2.324,57 € 225,30 € 46.892,08 €
II 1.133,79 € 561,50 € 1.165,55 € 112,30 € 2.083,81 € 200,43 € 41.127,51 €
III 1.133,79 € 561,50 € 1.056,07 € 112,30 € 2.047,32 € 192,54 € 39.646,13 €
IV 1.133,79 € 451,87 € 1.000,74 € 90,37 € 1.919,24 € 183,92 € 37.263,10 €
V 1.133,79 € 382,61 € 870,82 € 76,52 € 1.806,68 € 171,66 € 34.472,88 €
VI 1.133,79 € 359,54 € 831,11 € 71,91 € 1.770,37 € 167,83 € 33.591,89 €
VII 1.133,79 € 336,46 € 813,84 € 67,29 € 1.741,53 € 165,62 € 33.014,11 €
VIII 962,28 € 451,87 € 644,93 € 90,37 € 1.629,13 € 144,12 € 29.877,36 €
IX 717,31 € 451,87 € 686,57 € 90,37 € 1.398,04 € 127,00 € 26.769,74 €
X 717,31 € 359,54 € 623,98 € 71,91 € 1.284,85 € 118,53 € 24.545,88 €
XI 586,53 € 336,46 € 619,37 € 67,29 € 1.129,44 € 106,45 € 22.179,16 €
XII 586,53 € 290,31 € 523,43 € 58,06 € 1.051,32 € 97,50 € 20.192,03 €
XIII 535,45 € 244,17 € 531,31 € 48,83 € 956,73 € 91,92 € 18.845,28 €


GRUP TRIENIS DISPO FLEX SETM FLEX DIA HEXTRA 2007 NOC 2007 PLUS TRANSPORT
I 52,80 € 191,72 € 115,03 € 23,01 €

52,33 €

6,33 €

376,41 €
II 52,80 € 175,93 € 100,95 € 20,19 € 45,90 € 5,55 € 376,41 €
III 52,80 € 161,93 € 97,17 € 19,42 € 44,25 € 5,34 € 376,41 €
IV 52,80 € 150,98 € 91,51 € 18,30 € 41,59 € 5,05 € 376,41 €
V 52,80 € 141,08 € 84,64 € 16,91 € 38,47 € 4,66 € 376,41 €
VI 52,80 € 137,47 € 82,48 € 16,50 € 37,49 € 4,54 € 376,41 €
VII 52,80 € 135,16 € 81,09 € 16,21 € 36,85 € 4,48 € 376,41 €
VIII 44,00 € 117,80 € 72,27 € 14,46 € 33,35 € 3,99 € 376,41 €
IX 35,22 € 109,52 € 65,72 € 13,13 € 29,88 € 3,53 € 376,41 €
X 35,22 € 97,53 € 58,52 € 11,70 € 27,39 € 3,23 € 376,41 €
XI 26,41 € 87,09 € 52,25 € 10,45 € 24,75 € 2,88 € 376,41 €
XII 26,41 € 79,38 € 47,17 € 9,44 € 22,54 € 2,61 € 376,41 €
XIII 22,00 € 72,87 € 43,73 € 8,74 € 21,03 € 2,41 € 376,41 €


Desplaçament extraordinari   43,69 € 87,36 €
Disponibilitat guàrdia  
23,83 €
 
Festiu  
47,65 €
 
       
dietes nacionals dinar 17,26 €  
  sopar 17,26 €  
  allotj/desdijuny 57,58 €  
  despeses 9,06 €  
  total 101,17 €  
       
  kilometratge 0,22 €  
       
dietes estranger dinar 30,01 €  
  sopar 30,01 €  
  allotj/desdijuny 78,14 €  
  despeses 18,10 €  
  total 156,25 €  
pla pensions   39,45  


Desplaçament extraordinari 43,69 € 87,36 €
Disponibilitat guàrdia  
23,83 €
 
Festiu  
47,65 €
 
       
dietes nacionals dinar 17,26 €  
  sopar 17,26 €  
  allotj/desdijuny 57,58 €  
  despeses 9,06 €  
  total 101,17 €  
       
  kilometratge 0,22 €  
       
dietes estranger dinar 30,01 €  
  sopar 30,01 €  
  allotj/desdijuny 78,14 €  
  despeses 18,10 €  
  total 156,25 €  
pla pensions     39,45  


Endarreriments gener-abril 2007

Aquestes taules han provocat el dret a percebre endarreriments salarials corresponents a les mensualitats de gener a abril, que es pagaran en la nòmina de maig.

GRUP Total 4 mesos TRIENIS DISPO FLEX SETM FLEX DIA HEXTRA NOCTURNITAT
I 165,68 €
1,03 €
3,76 €
2,26 €
0,45 €
1,85 €
0,12 €
II 150,87 €
1,03 €
3,45 €
1,98 €
0,39 €
1,57 €
0,11 €
III 150,25 €
1,03 €
3,17 €
1,91 €
0,38 €
1,48 €
0,10 €
IV 140,59 €
1,03 €
2,96 €
1,79 €
0,36 €
1,38 €
0,10 €
V 133,94 €
1,03 €
2,77 €
1,66 €
0,33 €
1,24 €
0,09 €
VI 131,74 €
1,03 €
2,70 €
1,62 €
0,32 €
1,20 €
0,09 €
VII 129,66 €
1,03 €
2,66 €
1,59 €
0,32 €
1,18 €
0,10 €
VIII 128,06 €
0,86 €
2,31 €
1,42 €
0,28 €
1,07 €
0,08 €
IX 105,23 €
0,69 €
2,15 €
1,29 €
0,25 €
1,01 €
0,07 €
X 100,39 €
0,69 €
1,91 €
1,15 €
0,23 €
0,92 €
0,06 €
XI 87,57 €
0,52 €
1,71 €
1,02 €
0,20 €
0,87 €
0,06 €
XII 88,34 €
0,52 €
1,56 €
0,92 €
0,19 €
0,79 €
0,05 €
XIII 79,69 €
0,43 €
1,43 €
0,86 €
0,16 €
0,75 €
0,05 €


Desplaçament extraordinari

0,86 €

1,71 €

Disponibilitat guàrdia

0,47 €

Festiu

 

0,93 €

 

 

dietes nacionals

dinar

0,34 €

 

sopar

0,34 €

 

allotj/desdijuny

1,13 €

 

despeses

0,19 €

 

total

1,99 €

 

 

dietes estranger

dinar

0,59 €

 

sopar

0,59 €

 

allotj/desdijuny

1,53 €

 

despeses

0,35 €

 

total

3,06 €